Varmebehandlet kledning

Varmebehandling er en måte å endre treets egenskaper på, og gjør materialet godt egnet til utendørs bruk. I vår varmebehandlede kledning er trevirket varmet opp til en temperatur på ca 180 grader ved redusert tilgang på oksygen. Den biologiske holdbarheten og dimensjonsstabiliteten til trevirket øker med økende temperatur. Det motsatte skjer med styrkeegenskapene. Produktet blir mer sprøtt, og dermed svakere. Produktene lages derfor i ulike klasser, avhengig av bruksområdet. I modifi­seringsprosessen vil hele tverrsnittet i trevirket modifiseres. Kledningen vil på sikt gråne.

Vi ser stadig mer varmebehandlet kledning på nye hus. Varmebehandlet kledning passer godt på hus og hytter som ligger nær marka. Huset/hytten vil da gå mer i ett med naturen.